Home Biznes Lider branży, Stanbic IBTC Pension odnotował zysk w wysokości 25,79 mld N...

Lider branży, Stanbic IBTC Pension odnotował zysk w wysokości 25,79 mld N w 2023 r.

18
0


Stanbic IBTC Zarządzający emeryturami niedawno opublikowała audytowane sprawozdania finansowe spółek i funduszy emerytalnych za rok 2023, zawierające podsumowanie kondycji finansowej spółki i wyników funduszy.

W raporcie tym przedstawiono podsumowanie i najważniejsze informacje finansowe, wskaźniki finansowe, wyniki funduszu oraz trendy w liczbie posiadaczy kont oszczędnościowo-emerytalnych (RSA).

Wybrane dane finansowe

  • Całkowity dochód: Zbadane sprawozdania finansowe wykazały 16% wzrost całkowitych przychodów, rosnąc do 61,01 mld ₦ w 2023 r., w porównaniu z 52,94 mld ₦ w 2022 r. Przychody z opłat za zarządzanie emeryturami wzrosły o 15,6%, a pozostała część pochodziła głównie z dochodów z inwestycji.
  • Zysk po opodatkowaniu (PAT): PAT wzrósł o 11,6% do 25,79 mld ₦, co odzwierciedla wyższą stopę wzrostu niż w roku poprzednim, kiedy to PAT wyniósł 23,12 mld ₦ i wynosił 5,1%.
  • Koszty operacyjne: Koszty operacyjne wzrosły szybciej niż przychody i zysk netto o 23% do 22,52 mld ₦ z 18,75 mld ₦, co doprowadziło do wzrostu wskaźnika kosztów do dochodów spółki do 36,92% z 34,81%, co wskazuje na to, że spółka odczuwa presję inflacyjną w kraju.
  • Udziałowców funduszy: Fundusz akcjonariuszy spółki zakończył rok 2023 r. kwotą 63,07 mld ₦, co oznacza spadek o 8% w porównaniu z 68,68 mld ₦ w 2022 r.
  • Zwrot z kapitału własnego (ROE): Wskaźnik ROE wzrósł do imponującego poziomu 40,90%, znacznie przekraczając stopę inflacji z grudnia 2023 r., która zamknęła się na poziomie 28,92%.

Najważniejsze informacje finansowe i dotyczące funduszy

Wyniki roczne audytowane przez korporację

Wskaźniki finansowe

Najważniejsze informacje o wynikach funduszu

  • Wyniki funduszy RSA: Stanbic IBTC Pensions oferuje publicznie wszystkie 7 regulowanych funduszy RSA. Wszystkie 7 funduszy osiągnęło lepsze wyniki w 2023 r. niż w 2022 r. (patrz tabela powyżej), ale jeden fundusz wypadł słabiej w porównaniu do odpowiedniego benchmarku branżowego z 2023 r. (zobacz nasz artykuł o zwrotach benchmarkowych tutaj). Żaden z funduszy nie przewyższył inflacji, która zakończyła grudzień 2023 r. na poziomie 28,92%.

Wyniki audytowanych funduszy emerytalnych za 5 lat

Liczba posiadaczy RSA

  • Wzrost RSA: Liczba posiadaczy RSA wzrosła o 4,17% w 2023 r., osiągając łączną liczbę 2 075 094, co stanowi wzrost o 83 005 w porównaniu z rokiem 2022.

Analiza demograficzna

  • Podział wiekowy: Większość z 330 000 posiadaczy RSA (83,9%) zarejestrowanych w 2023 r. mieściła się w przedziale wiekowym od <30 do 39 lat, co wskazuje na młodą i rosnącą bazę abonentów branży. Spośród rejestracji w 2023 r. Stanbic IBTC Pension Managers odnotował największy udział 25,17% tego wzrostu.

Wniosek

Stanbic IBTC Pensions nadal wyznacza tempo w branży. Firma nadal wykazuje stabilne zdrowie finansowe dla swoich udziałowców w 2023 r. Wzrost przychodów utrzymuje się w połowie nastolatków, a wskaźnik kosztów do dochodów jest lepszy od branży. Jeśli chodzi o zarządzanie funduszami, podobnie jak w całej branży, można i trzeba wprowadzić ulepszenia w zwrotach, zwłaszcza że inflacja jest cichym podatkiem, który pozbawia obecnych i przyszłych emerytów, jeśli zwroty z inwestycji są niższe od inflacji. Poprawa wyników inwestycyjnych będzie mile widziana przez obecnych posiadaczy RSA, a także przez każdego, kto chce wykorzystać okno transferowe, aby przejść do Stanbic IBTC Pensions.


Autorem artykułu jest Michael Oyebola. Uważaj na roczny raport Money Counsellors na temat emerytur z 2024 r. MCARP 2023 dostępny tutaj.

© MoneyCounsellors.comSource link