Home Rozrywka Max Mara odchodzi od spokojnego luksusu z pokazem w Wenecji inspirowanym Marco...

Max Mara odchodzi od spokojnego luksusu z pokazem w Wenecji inspirowanym Marco Polo

22
0

Według agencji ONZ ds. uchodźców liczba osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów na całym świecie w zeszłym roku była równa liczbie ludności Londynu.

Z najnowszej rocznej oceny Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) wynika, że ​​gwałtowny wzrost liczby osób przymusowo wysiedlonych w 2023 r. doprowadził do rekordowego poziomu ponad 117 milionów. W dużej mierze wina leży po stronie konfliktów, a wiele z nich, np. konflikt na Ukrainie i w Sudanie, nie wykazywało żadnych oznak zakończenia.

Powszechna przemoc oznaczała, że ​​8,8 mln osób przymusowo wysiedlonych w 2023 r. – prawie tyle samo, co populacja stolicy Wielkiej Brytanii – pobiła poprzedni rekord ustanowiony rok wcześniej, po serii wzrostów rok do roku w ciągu ostatnich 12 lat.

W sumie 1,5% światowej populacji jest obecnie przymusowo przesiedlonych – to prawie dwukrotnie więcej niż dziesięć lat temu.

UNHCR – które podało, że jego dane obejmują uchodźców, osoby ubiegające się o azyl, osoby wewnętrznie przesiedlone i inne osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej – ostrzegło, że w pierwszych czterech miesiącach tego roku liczba ta nadal rosła i prawdopodobnie przekroczyła już 120 milionów, ponad dwukrotnie więcej niż populacja Włoch.

Filippo Grandi, Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców, powiedział: „Za tą ogromną i rosnącą liczbą kryje się niezliczona ilość ludzkich tragedii. Cierpienie to musi pobudzić społeczność międzynarodową do pilnego działania, aby uporać się z pierwotnymi przyczynami przymusowych wysiedleń”.

Agencja ONZ podała, że ​​jedna piąta osób przymusowo wysiedlonych przebywa obecnie w najbiedniejszych krajach świata, takich jak Czad i Sudan.

Jednak największym na świecie odbiorcą nowych wniosków o azyl (1,2 mln) były Stany Zjednoczone. Na kolejnej pozycji z 329 000 wniosków znalazły się Niemcy, gdzie migracja stała się dominującym tematem debaty politycznej i przypisuje się jej wpływ na dobre wyniki skrajnej prawicy w ostatnich wyborach europejskich.

UNHCR ustaliło również, że ucierpiała nieproporcjonalna liczba dzieci – nieletni stanowią 40% wszystkich osób przymusowo wysiedlonych, mimo że stanowią zaledwie 30% światowej populacji.

W ciągu roku globalna populacja uchodźców wzrosła o 7%, osiągając 43,4 miliona, co jest spowodowane konfliktem w Gazie (w sumie 6 milionów uchodźców palestyńskich) oraz w Sudanie, gdzie pod koniec ubiegłego roku przymusowo przesiedlono 10,8 miliona osób, liczba ta rośnie każdego dnia o tysiące.