Home Świat FG podpisuje umowę o partnerstwie finansowym z USAID w wysokości 115 mld...

FG podpisuje umowę o partnerstwie finansowym z USAID w wysokości 115 mld N na wsparcie reform energetycznych

17
0


Minister energetyki, szef Adebayo Adelabu, ogłosił w środę plany rządu federalnego zakładające wytworzenie 30 000 MW energii elektrycznej do 2030 r., z czego 30 proc. będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Adelabu, który przemawiał w Abudży podczas podpisywania Memorandum o Porozumieniu (MoU) między USAID a Federalnym Ministerstwem Energetyki, również podkreślił zaangażowanie rządu w zapewnienie stabilnego zaopatrzenia w energię.

Minister, który docenił uruchomienie przez USAID programu o wartości 115 mld N mającego na celu wsparcie reformy energetycznej Nigerii i przejścia na czystą energię, powiedział, że memorandum o porozumieniu jest zgodne z narodowymi celami Nigerii, zakładającymi osiągnięcie zerowej emisji netto dwutlenku węgla do 2060 r.

Powiedział: „Uważamy, że bez energii nie ma nic do osiągnięcia. Bardzo ważne jest rozwijanie innych sektorów, dlatego Grupa Rozwoju Prezydenckiego nadała priorytet energetyce jako priorytetowemu sektorowi, aby napędzać rozwój innych sektorów. Znaczący wzrost gospodarczy i rozwój przemysłu zależą od stabilności sektora energetycznego.

„Widzieliśmy, jak grupa narodów dba o zdrowie, rozwijając swoje lokalne gałęzie przemysłu w globalnych gigantów. Pierwszym działaniem, jakie podjęli, było ustabilizowanie sektora elektroenergetycznego. Od Stanów Zjednoczonych po Wielką Brytanię, Europę, Koreę Południową i Chiny, stabilność w sektorze była tym, co napędzało ich lokalnych czempionów. A Nigeria, jak wierzymy, jest również możliwa dla nas. Więc dziękujemy za wsparcie.

„Powiedziałbym, że jestem bardzo zadowolony, że mogę być tutaj dzisiaj, aby zaznaczyć znaczący kamień milowy w naszej podróży ku jaśniejszej przyszłości. Zasilany niezawodną i zrównoważoną energią elektryczną w Nigerii i Nigeryjczykach. To nowe partnerstwo o wartości 115,2 mld N z Agencją Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego stanowi kluczowy krok w kierunku przezwyciężenia naszych długotrwałych wyzwań w zapewnianiu niezawodnej i zrównoważonej energii wszystkim Nigeryjczykom.

„Następnie przyjrzymy się wsparciu technicznemu w naszym planie transformacji energetycznej, aby osiągnąć nasze cele zerowej emisji netto do 2060 r. i nasze cele 30 000 megawatów energii elektrycznej, z czego 30 procent musi pochodzić z energii odnawialnej do 2030 r. Chcielibyśmy uzyskać Twoje wsparcie w tym zakresie i wierzę, że jako kraj mamy szczęście, że mamy wszystko, czego potrzeba, aby mieć energię elektryczną”.

Przemawiając wcześniej, dyrektor misji USAID w Nigerii, pani Melisa Jones, ogłosiła uruchomienie programu o wartości 115 mld N mającego na celu wsparcie reformy energetycznej Nigerii i przejścia na czystą energię. Zauważyła również, że porozumienie wzmocni partnerstwo USAID z Federalnym Ministerstwem Energetyki.

Powiedziała: „USAID jest bardzo szczęśliwy, że może być tutaj dzisiaj, aby rozpocząć nowy etap współpracy USAID z Ministerstwem Energii. Poprzez to MOU, które podpiszemy dzisiaj, zamierzamy zintensyfikować i przyspieszyć naszą współpracę z ministerstwem.

„Wiodąca nigeryjska instytucja zajmująca się polityką sektora energetycznego podlega Panu, Szanowny Ministrze. Wykonał Pan niesamowitą pracę, przedstawiając nam wszystkim swój pięciopunktowy plan.

„Dzisiejszy cel to wzmocnienie współpracy między USAID a rządem federalnym Nigerii i stworzenie ram dla naszego partnerstwa z innymi kluczowymi podmiotami, w tym państwem. Jesteśmy bardzo podekscytowani podpisaniem tego porozumienia i osiągnięciem naszych wspólnych celów w ramach porozumienia. USAID zamierza uruchomić Empower Nigeria, nowy program o wartości 115 mld N, który ma wesprzeć reformę energetyczną Nigerii i przejście na czystą energię”.

Również koordynator Power Africa przy USAID, pan Richard Nelson, podkreślił wieloletnie zaangażowanie Power Africa na rzecz poprawy dostępu do energii elektrycznej na całym kontynencie, dodając, że dzięki ich inicjatywom prawie 200 milionów ludzi uzyskało dostęp do energii elektrycznej.

Nelson podkreślił znaczenie Nigerii w programie Power Africa oraz zadeklarował i obiecał dalsze wsparcie dla Nigerii w jej dążeniu do lepszego dostępu do energii elektrycznej.Source link