Home Świat NNPC składa wniosek o wycofanie pozwu, kwestionując zbycie przez ExxonMobil aktywów o...

NNPC składa wniosek o wycofanie pozwu, kwestionując zbycie przez ExxonMobil aktywów o wartości 1,28 miliarda dolarów na rzecz Seplat

23
0


Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) złożyła wniosek do Sądu Najwyższego Federalnego Terytorium Stołecznego w Abudży, starając się zaprzestać toczących się działań prawnych przeciwko kilku spółkom zależnym Mobil Nigeria i Nigeryjskiej Komisji Regulacyjnej ds. Wydobycia Ropy Naftowej (NUPRC).

Wniosek złożony 11 czerwca 2024 r. stanowi część szerszych działań mających na celu sfinalizowanie ugody polegającej na zbyciu 100% udziałów w Mobil Producing Nigeria Unlimited (MPNU) na rzecz Seplat Energy Offshore Limited.

We wniosku NNPC, przedstawionym przez jej radcę prawnego Afe Babalola & Co., wniesiono do sądu o zezwolenie na umorzenie pozwu i wykreślenie pozwu z zastrzeżeniem ponownego wystawienia pozwu w przypadku niepowodzenia procesu ugodowego.

Pozew pierwotny, złożony 5 lipca 2022 r., 3 sierpnia 2022 r. został skierowany przez sąd do arbitrażu. Jednakże ostatnie negocjacje doprowadziły do ​​podjęcia decyzji o pozasądowym rozstrzygnięciu sporu.

Zgodnie z wnioskiem jeden z warunków określonych w Ugodzie nakłada na NNPC obowiązek wycofania pozwu w celu ułatwienia ugody.

W swoim oświadczeniu Isaika Popoola, menadżer ds. sporów w Afe Babalola & Co., szczegółowo opisał historię sprawy, proces arbitrażowy oraz warunki ugody.

Popoola zauważył, że strony odbyły kilka spotkań w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zbycia udziałów MPNU na rzecz Seplat.

Umowa zawiera klauzule mające na celu zbieżność interesów wszystkich zaangażowanych stron i sfinalizowanie transakcji.

We wniosku podkreślono rolę sądu w zachęcaniu do rozstrzygania sporów w drodze arbitrażu, pojednania i mediacji, zgodnie z Zarządzeniem 19 Zasada 1 regulaminu Wysokiego Trybunału.

Zespół prawny NNPC podkreślił, że umorzenie jest niezbędne do zakończenia procesu ugodowego i że wniosek jest zgodny z postanowieniem 24 Regulaminu postępowania cywilnego Sądu Najwyższego Federalnego Terytorium Stołecznego z 2018 r.

Do precedensów prawnych przywoływanych we wniosku należy zaliczyć orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Adama v. Maigari (2019), które przemawia za ponownym wystawieniem umorzonego pozwu w przypadku niepowodzenia pozasądowej ugody. Gwarantuje to, że NNPC zachowa prawo do odwołania się do sądu w przypadku niepowodzenia zawarcia ugody.

„Skarżący pokornie nalega, aby Wasza Wysokość wyraził zgodę na umorzenie pozwu i w konsekwencji skreślenie go z listy przyczyn sądu”

„Przyznanie niniejszego wniosku jest zgodne z polityką tego Szanownego Sądu i ułatwia sfinalizowanie procesu ugodowego.” – czytamy we wniosku.

Adwokat NNPC argumentuje, że umorzenie leży w interesie wymiaru sprawiedliwości i sprzyja skutecznemu rozwiązaniu bez przedłużającego się postępowania sądowego.

We wniosku zwrócono się także do sądu o bezkosztowe skreślenie pozwu, co podkreśla zaangażowanie stron na rzecz polubownego rozstrzygnięcia.

Przed sądem stoi teraz zadanie rozpatrzenia wniosku, który, jeśli zostanie uwzględniony, będzie stanowić znaczący krok w kierunku rozwiązania długotrwałego sporu pomiędzy NNPC, spółkami zależnymi Mobil a NUPRC, umożliwiając stronom skupienie się na sfinalizowaniu ugody i transakcji zbycia.

Więcej do obserwowania….Source link