Home Świat Przegląd SIFIDE ma na celu zapewnienie firmom więcej czasu na realizację projektów...

Przegląd SIFIDE ma na celu zapewnienie firmom więcej czasu na realizację projektów | Badania i rozwój

23
0


Przegląd Systemu zachęt podatkowych na rzecz działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw (SIFIDE II), który rząd Luísa Montenegro ogłosił tydzień temu, zatwierdzając program mający na celu pobudzenie gospodarki Portugalii przewiduje przedłużenie terminów realizacji projektów innowacyjnych przez przedsiębiorstwa będące beneficjentami, bez utraty ulgi podatkowej IRC, już przyznanej przez państwo portugalskie.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że przewidziane w Programie Przyspieszenia Gospodarki wydłużenie z trzech do pięciu lat okresu, w którym przedsiębiorstwa mogą dokonywać inwestycji w Badania i Rozwój (W przypadku funduszy SIFIDE przeznaczonych na realizację inwestycji w spółki badawczo-rozwojowe, dotyczy to wyłącznie podmiotów, które już uzyskały zatwierdzoną ulgę podatkową (czyli tych, które uzyskały uznany przez Narodową Agencję Innowacji jako spełniające kryteria umożliwiające skorzystanie z zachęt).

SIFIDE II to program świadczeń, przyznawany w IRC przedsiębiorstwom rozwijającym działalność badawczo-rozwojową, obejmujący wsparcie na realizację projektów badawczych oraz wsparcie dla przedsiębiorstw nabywających jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych inwestujących kapitał w inne przedsiębiorstwa zajmujące się głównie działalnością badawczo-rozwojową.

Przedsiębiorstwa, które złożą wniosek o SIFIDE II i których wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, mogą przez pewien okres czasu odliczyć od podatku IRC część wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową oraz inwestycje w fundusze (odliczenie może wynieść do 82,5% wydatków).

Program będzie obowiązywał obecnie do okresu podatkowego 2025 (IRC ma zostać złożony w 2026 r.) i przewiduje terminy dla firm beneficjentów na dokonanie planowanych inwestycji bez konieczności zwrotu przyznanej ulgi podatkowej (w kwocie proporcjonalnej do części, która nie została dokonana i została odliczona od podatku IRC). To samo dotyczy funduszy inwestycyjnych, które muszą zainwestować co najmniej 85% swojej inwestycji w firmy badawczo-rozwojowe w okresie maksymalnie trzech lat. Rząd chce wydłużyć te terminy do pięciu lat w przypadkach, w których ulga podatkowa została już zatwierdzona.

O plan stymulacyjny opublikowany przez rząd stwierdza w tym względzie, że przewidywane zmiany mają na celu maksymalizację „wpływu ekonomicznego kapitału już wykorzystanego, ale jeszcze niezainwestowanego”.

SIFIDE to największy program zachęt podatkowych, obejmujący ponad 600 milionów euro wydatków podatkowych na IRC (dochody, z których państwo rezygnuje, przyznając świadczenia przedsiębiorstwom w celu stymulowania działalności badawczo-rozwojowej).

Według najnowszego raportu dotyczącego wydatków fiskalnych państwa, w 2022 r. zachęty wyniosły łącznie 558,6 mln euro, a w 2023 r. kwota ta osiągnęła 608,8 mln euro.

Po początkowym programie zachęt, system SIFIDE II został wprowadzony wraz z budżetem państwa na 2015 r. w celu objęcia nim podatku dochodowego od osób prawnych za lata podatkowe 2014–2020. Tymczasem w budżecie na 2020 r. przedłużono jego obowiązywanie do 2025 r.

Aby zarejestrować w IRC zachętę związaną z inwestycjami w fundusze i odliczyć wydatki związane z kontraktowaniem działalności badawczo-rozwojowej o uznanej przydatności, przedsiębiorstwa muszą złożyć wniosek do Krajowej Agencji Innowacji.

Maksymalny pułap odliczenia (82,5% wydatków) wynika z faktu, że przedsiębiorstwa mogą odliczyć 32,5% wydatków poniesionych w roku złożenia wniosku i 50% wzrostu wydatków w porównaniu do średniej z dwóch poprzednich lat, do maksymalnej wartości 1,5 mln euro.Source link